Indiánske náušnice

Vyvolávacia cena 6,00 €

Stav aukcie: Ukončená

Začiatok aukcie: 10.06.2014 00:00

Koniec aukcie: 30.06.2014 20:00

Vyvolávacia cena: 6,00 €

Minimálne podanie: 1,00 €

Ukončená

Biele Vrany upozorňujú na nespravodlivosť a porušovanie zákonov aj za nás. Namiesto uznania však často čelia zastrašovaniu, trestným oznámeniam, či strate zamestnania. Chceme ich preto nájsť, povzbudiť ich, aby vytrvali v boji proti mocným a poďakovať im ocenením Biela Vrana.

Výťažok z aukcie ide na výzvu: VIA IURIS - Aby spravodlivosť nežobrala VIA IURIS - Aby spravodlivosť nežobrala
Miesto realizácie: Celé Slovensko

Príjemca výťažku: VIA IURIS

Dražobník: Daniela Lališová 6

Podania (0)

Návrat hore Naša Facebook stránka Twitter