Letná aukcia

Vyvolávacia cena 12,00 €

Stav aukcie: Ukončená

Začiatok aukcie: 28.08.2018 00:00

Koniec aukcie: 11.09.2018 20:00

Vyvolávacia cena: 12,00 €

Minimálne podanie: 1,00 €

Ukončená

Vydražené finančné prostriedky budú použité na nákup potrebných vecí pre ľudí v núdzi a na pokrytie nákladov fungovania OZ.

Výťažok z aukcie ide na výzvu: OZ Romalka pomáha tým, ktorí to potrebujú OZ Romalka pomáha tým, ktorí to potrebujú
Miesto realizácie: Košický kraj

Príjemca výťažku: OZ Romalka

Dražobník: OZ Romalka

Podania (0)

Návrat hore Naša Facebook stránka Twitter