Bartók - Bratislavské rozprávky

Víťazné podanie 6,00 €

Stav aukcie: Ukončená

Začiatok aukcie: 31.08.2016 00:00

Koniec aukcie: 15.09.2016 20:00

Vyvolávacia cena: 6,00 €

Minimálne podanie: 1,00 €

Ukončená

Béla Bartók je svetozámy hudobný skladateľ. Kedysi však bol aj on dieťaťom. Dokonca chodil aj do školy. V čase, keď sa Bratislava volala Prešporok. Béla Bartók mal jedného kamaráta, volal sa Drevený princ. No je možné, že ich kamarátstvo si Drevený princ iba vymyslel. Prostredníctvom titulnej postavy jednej Bartókovej tanečnej hry Drevený princ sa môžeme zoznámiť s detstvom hudobného skladateľa, ako aj s rokmi jeho gymnaziálnych štúdií v Prešporku. Špecifický uhol pohľadu Dreveného princa vedie k unikátnemu prelínaniu fikcie a skutočnosti. Čitateľ sa v rámcoch rozprávkového príbehu nebadane dozvedá početné informácie o Bartókom ranom živote.

Výťažok z aukcie ide na výzvu: Prosba o pomoc. Prosba o pomoc.
Miesto realizácie: Prešovský kraj

Príjemca výťažku: Miroslava Turcianska

Dražobník: ĽUDIA ĽUĎOM, n.o. 112

Podania (1)

01.09.2016 11:15:28 Patrik Krauspe 6,00 €
Návrat hore Naša Facebook stránka Twitter