Aľa Rachmanová: Mliekarka z Ottakringu

Víťazné podanie 9,00 €

Stav aukcie: Ukončená

Začiatok aukcie: 30.09.2013 00:00

Koniec aukcie: 14.10.2013 20:00

Vyvolávacia cena: 6,00 €

Minimálne podanie: 1,00 €

Ukončená

Zatiaľ čo nám ruské denníky Rachmanovovej odkrývali sku¬točnosti, ktoré Slovensko do takej miery nezasiahli (resp. až neskôr a menej živelne), z tretieho dielu denníkov ruskej spi¬sovateľky na nás dýchne stará dobrá stredná Európa a všetko, čo k nej patrilo: čudáci, postavičky z nádvorí, deti vychová¬vané ulicou, povaľači, špekulanti, emigranti a všadeprítomná bieda veľkého mesta čerstvo vzniknutej republiky, ktorá pre¬hrala vojnu.

Výťažok z aukcie ide na výzvu: Darujme zdravie formou liečebno-rehabilitačného pobytu Darujme zdravie formou liečebno-rehabilitačného pobytu
Miesto realizácie: Banskobystrický kraj

Príjemca výťažku: Prístav nádeje, o.z.

Dražobník: Premedia Group s.r.o. Premedia Group s.r.o. 3

Podania (3)

12.10.2013 22:18:02 Anonym 9,00 €
11.10.2013 21:22:26 Anonym 8,00 €
30.09.2013 18:37:21 Alica Štefánková 7,00 €
Návrat hore Naša Facebook stránka Twitter