Nazrite do našej histórie v depozitároch Archeologického múzea SNM

Víťazné podanie 15,00 €

Stav aukcie: Ukončená

Začiatok aukcie: 07.12.2012 12:00

Koniec aukcie: 18.12.2012 19:00

Vyvolávacia cena: 10,00 €

Minimálne podanie: 1,00 €

Ukončená

Archeologické múzeum patrí pod krídla Slovenského národného múzea. Je to špecializované múzejné pracovisko s celoštátnou pôsobnosťou. Zameriava sa na získavanie, evidovanie, reštaurovanie, uchovávanie, prezentovanie a publikovanie archeologických nálezov na území Slovenska od praveku až po vrcholný stredovek. V bohatom zbierkovom fonde Archeologického múzea sa nachádza množstvo vzácnych nálezov z rôznych oblastí Slovenska od praveku až po novovek, ktoré pochádzajú najmä z vlastných archeologických výskumov.

Výťažok z aukcie ide na výzvu: Obnovme spolu Krásnu Hôrku! Obnovme spolu Krásnu Hôrku!
Miesto realizácie: Celé Slovensko

Príjemca výťažku: Slovenské národné múzeum

Dražobník: Slovenské národné múzeum

Podania (6)

16.12.2012 22:43:39 Anonym 15,00 €
13.12.2012 16:43:02 Tomáš Hulík 14,00 €
11.12.2012 11:08:35 Daniela Lališová 13,00 €
10.12.2012 15:23:36 Anonym 12,00 €
10.12.2012 12:20:39 Anonym 11,00 €
08.12.2012 23:43:16 juraj ondris 10,00 €
Návrat hore Naša Facebook stránka Twitter