Monika Holečková

Monika Holečková

Adresa: Čajkov 314, Čajkov 93524
IČO: 43586953
Dátum založenia: 2007
E-mail: aha@monca.sk
Web: www.monca.sk
Dôvod, prečo sa dražobník zaregistroval:

Chcem podporiť tých, čo sa snažia.

Návrat hore Naša Facebook stránka Twitter