Nadácia Integra

Nadácia Integra

Adresa: Dobšinského 14, Bratislava 81105
IČO: 31747493
Dátum založenia: 2005
E-mail: info@integra.sk
Web: www.malaika.sk
Dôvod, prečo sa dražobník zaregistroval:

S podporou aukcií podporíme deti v núdzi, siroty a zachránime životy.

Celkové hodnotenie

3

Hodnotenie dražobníka

Zodpovedá predmet popisu? 1
Komunikácia s dražobníkom 1
Rýchlosť doručenia 1
Návrat hore Naša Facebook stránka Twitter