Ľubomír Koprla

Ľubomír Koprla

Dôvod, prečo sa dražobník zaregistroval:

Chceme pomôcť dobrej veci

Minulé aukcie dražobníka 1

Návrat hore Naša Facebook stránka Twitter