ČAJOVŇA,s.r.o.

ČAJOVŇA,s.r.o.

Adresa: Hajová 25, Bratislava 85110
IČO: 44010249
Dátum založenia: 14.10.2013
E-mail: mjcajovnavpodzemi@gmail.com
Web: www.cajovnavpodzemi.com
Dôvod, prečo sa dražobník zaregistroval:

Čaj Pomáha!

Návrat hore Naša Facebook stránka Twitter