Opera Slovakia

Opera Slovakia

Adresa: Adámiho 26, Bratislava 84105
IČO: 42354901
Dátum založenia: 14.11.2013
E-mail: redakcia@operaslovakia.sk
Web: www.operaslovakia.sk/
Dôvod, prečo sa dražobník zaregistroval:

Opera lieči aj pomáha a preto chceme pomôcť operou

Návrat hore Naša Facebook stránka Twitter