Jana Maticová

Jana Maticová

Adresa: Šafárikova 21, Košice 04011
E-mail: jankamaticova@gmail.com
Dôvod, prečo sa dražobník zaregistroval:

Ak chceme, aby ľudia počuli odkaz lásky, musíme im ho poslať. Lampa môže horieť len tak, že do nej pridávame oheň. Matka Tereza

Návrat hore Naša Facebook stránka Twitter