Lena Bočkayová  pre OZ Petržalské ihriská

Lena Bočkayová pre OZ Petržalské ihriská

Adresa: Jasovská 43, Bratislava 85107
E-mail: ihriskobudatinska@gmail.com
Web: www.petrzalskeihriska.org
Dôvod, prečo sa dražobník zaregistroval:

Najhoršie je pasívne prizeranie sa

Návrat hore Naša Facebook stránka Twitter