Lena Bočkayová  pre OZ Petržalské ihriská

Lena Bočkayová pre OZ Petržalské ihriská

Dôvod, prečo sa dražobník zaregistroval:

Najhoršie je pasívne prizeranie sa

Návrat hore Naša Facebook stránka Twitter