Základná škola s materskou školou Ľubovec

Adresa: Ľubovec 35, Prešov 08242
IČO: 37882040
Dátum založenia: 1.9.2014
E-mail: zsmslubovec@gmail.com
Dôvod, prečo sa dražobník zaregistroval:

Chceme podporiť výzvu - Nové detské ihrisko a darovať tak našim detičkám nové, krásne vonkajšie prostredie na odreagovanie :)

Minulé aukcie dražobníka 1

Návrat hore Naša Facebook stránka Twitter