Základná škola s materskou školou Ľubovec

Dôvod, prečo sa dražobník zaregistroval:

Chceme podporiť výzvu - Nové detské ihrisko a darovať tak našim detičkám nové, krásne vonkajšie prostredie na odreagovanie :)

Minulé aukcie dražobníka 1

Návrat hore Naša Facebook stránka Twitter