Janka Smažáková

Dôvod, prečo sa dražobník zaregistroval:

...najväčší dar, ktorý môžeš niekomu dať je Tvoj čas...pretože, ak niekomu daruješ čas, daruješ mu kúsok života ktorý už nikdy nevrátiš...

Celkové hodnotenie

3

Hodnotenie dražobníka

Zodpovedá predmet popisu? 1
Komunikácia s dražobníkom 1
Rýchlosť doručenia 1
Návrat hore Naša Facebook stránka Twitter