Janka Smažáková

Dôvod, prečo sa dražobník zaregistroval:

...najväčší dar, ktorý môžeš niekomu dať je Tvoj čas...pretože, ak niekomu daruješ čas, daruješ mu kúsok života ktorý už nikdy nevrátiš...

Celkové hodnotenie

3

Hodnotenie dražobníka

Zodpovedá predmet popisu? 1
Komunikácia s dražobníkom 1
Rýchlosť doručenia 1
  • Zodpovedá predmet popisu?
    Komunikácia s dražobníkom
    Rýchlosť doručenia
    3.4.2015|Katarína Balážová
    Obraz sme vyzdvihli od organizacie ludialudom v BA, kde bol obraz na vystave
Návrat hore Naša Facebook stránka Twitter