Marta Weberová

Marta Weberová

Adresa: Kapicova 6, Bratislava 85101
E-mail: mawe2066@gmail.com
Dôvod, prečo sa dražobník zaregistroval:

Naše osudy nie sú mimo nás, ale v nás, v našej vôli." Karl Ferdinand Gutzkow

Návrat hore Naša Facebook stránka Twitter