Svetielko nádeje, o.z.

Adresa: Nám. L. Svobodu 4, Banská Bystrica 97409
IČO: 37889346
Dátum založenia: 24.5.2002
E-mail: office@svetielkonadeje.sk
Web: www.svetielkonadeje.sk
Dôvod, prečo sa dražobník zaregistroval:

Pracujeme pre nádej, ktorú choré deti nesmú nikdy stratiť.

Celkové hodnotenie

3

Hodnotenie dražobníka

Zodpovedá predmet popisu? 1
Komunikácia s dražobníkom 1
Rýchlosť doručenia 1
Návrat hore Naša Facebook stránka Twitter