Nadácia TV JOJ

Adresa: Brečtanová 1, Bratislava 83101
IČO: 35843624
Dátum založenia: 18.6.2007
E-mail: nadacia@joj.sk
Web: www.nadacia.joj.sk
Dôvod, prečo sa dražobník zaregistroval:

Pomáhame tým, ktorí sa snažia.

Návrat hore Naša Facebook stránka Twitter