Viera - Láska - Nádej, o.z.

Adresa: Pri hati 18, Prešov 08005
IČO: 42090393
Dátum založenia: 7.12.2009
E-mail: svetielko.po@gmail.com
Web: www.svetielko-po.sk/
Dôvod, prečo sa dražobník zaregistroval:

Aj chvíľka pomoci je lepšia ako 10 dní súcitu

Návrat hore Naša Facebook stránka Twitter