Viera - Láska - Nádej, o.z.

Dôvod, prečo sa dražobník zaregistroval:

Aj chvíľka pomoci je lepšia ako 10 dní súcitu

Návrat hore Naša Facebook stránka Twitter