Cecilia Blanárová

Cecilia Blanárová

Dôvod, prečo sa dražobník zaregistroval:

Nikdy sa nevzdávaj... šťastie si ťa nájde

Minulé aukcie dražobníka 1

Návrat hore Naša Facebook stránka Twitter