Erika Baráthová

Dôvod, prečo sa dražobník zaregistroval:

Nemôžem zmeniť celý svet, ale maličkosťou môžem pomôcť konkrétnym ľuďom

Minulé aukcie dražobníka 1

Návrat hore Naša Facebook stránka Twitter