Lucia Slovenská

Adresa: Družstevná 220/6, Nižná Myšľa 04415
E-mail: lucia.slovenska@gmail.com
Dôvod, prečo sa dražobník zaregistroval:

Chcem pomôcť Alžbetke

Návrat hore Naša Facebook stránka Twitter