Anita Szabadošová

Anita Szabadošová

Adresa: SNP 966/38, Galanta 92401
E-mail: anita.szabadosova@gmail.com
Dôvod, prečo sa dražobník zaregistroval:

Spolu to zvládneme.

Minulé aukcie dražobníka 1

Návrat hore Naša Facebook stránka Twitter