Anita Szabadošová

Anita Szabadošová

Dôvod, prečo sa dražobník zaregistroval:

Spolu to zvládneme.

Minulé aukcie dražobníka 1

Návrat hore Naša Facebook stránka Twitter