Daniel Beňuš

Daniel Beňuš

Dôvod, prečo sa dražobník zaregistroval:

Pomôcť synovi

Minulé aukcie dražobníka 1

Návrat hore Naša Facebook stránka Twitter