Kristína  Uhríková

Kristína Uhríková

Dôvod, prečo sa dražobník zaregistroval:

Chcem sa s vami podeliť na oplátku o talent mojich detí

Minulé aukcie dražobníka 1

Návrat hore Naša Facebook stránka Twitter