Zuzana Melicherčíková

Zuzana Melicherčíková

Adresa: Bratislava
E-mail: zuzana.melichercikova@gmail.com
Dôvod, prečo sa dražobník zaregistroval:

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=154568248000203&set=a.102980036492358.989.102963713160657&type=1&theater

Návrat hore Naša Facebook stránka Twitter