Najčastejšie kladené otázky - FAQ

Kto môže vyhlásiť charitatívnu e-aukciu?

Môže ju vyhlásiť samotný príjemca, ktorý má uverejnenú aktívnu výzvu na ĽudiaĽuďom.sk, pričom v tomto prípade ide výťažok v prospech jeho výzvy. Charitatívnu e-aukciu ale môže zorganizovať aj iná fyzická či právnická osoba v prospech niektorej z výziev na portáli ĽudiaĽuďom.sk

V prospech koho pôjde zisk z charitatívnej e-aukcie vyhlásenej dražobníkom, ktorý nemá uverejnenú výzvu?

Záleží na dražobníkovi, ktorý si vyberá, ktorú výzvu chce podporiť. Následne požiada prostredníctvom nášho portálu príjemcu tejto výzvy o súhlas s plánovanou charitatívnou e-aukciou. Po jej uverejnení dražitelia prihadzujú a predmet e-aukcie získava najvyššia ponuka. Akonáhle víťazný dražiteľ uhradí ponúknutú sumu, tá sa okamžite pripisuje ako dar výzve v prospech ktorej bola e-aukcia vyhlásená.

Kto môže prihadzovať?

Ktokoľvek, stačí ak sa zaregistruje na portáli Ľudiaľuďom.sk.

Ako prebieha samotná e-aukcia?

Dražobník zaregistruje svoju e-aukciu, ktorú musí najprv schváliť administrátor, prípadne s ňou musí súhlasiť príjemca určenej výzvy (ak dražobník nie je zároveň príjemcom, v prospech ktorého výzvy je vyhlásená e-aukcia). Dražobník stanoví vyvolávaciu cenu, teda sumu, pod ktorú nie je možné predmet získať. Dražitelia prihadzujú, pričom vždy je stanovená výška minimálneho prihodenia. Každá charitatívna e-aukcia má stanovenú dobu platnosti. Jej predmet získa ten, kto k termínu ukončenia tejto doby ponúkne najvyššiu cenu.

Aké predmety je možné dať do e-aukcie?

V podstate čokoľvek. V krajinách, kde podobné systémy fungujú majú najväčší úspech exkluzívne predmety, ku ktorým za normálnych okolností verejnosť nemá prístup, či už ide o rôzne tipy zážitkov, stretnutia so zaujímavými osobnosťami, prototypy či exkluzívne sady výrobkov.

Čo bude s predmetom e-aukcie, ak sa nevydraží, teda ak o neho nik neprejaví záujem?

V tom prípade ostáva dražobníkovi a ten sa môže rozhodnúť, či ho ponúkne do opakovanej e-aukcie.

Ako prebehne odovzdanie predmetu úspešnému dražiteľovi?

Záleží to na dohode medzi dražobníkom a dražiteľom, prípadne aj prevádzkovateľom portálu. V texte samotnej e-aukcie sa uvádza, kto uhrádza náklady na doručenie, ak ide o tovar. Ak ich uhrádza vydražiteľ, konečná suma sa o ne navýši.

Návrat hore Naša Facebook stránka Twitter